Piramide van pinto

De piramide van Pinto is de tegenhanger van de bekende piramide van Maslow. De piramide van Pinto is een behoeftenhiërarchie waarin het belang van de groep en de familie eer bovenaan staan. Dit geheel in tegenstelling tot de piramide van Maslow, waarwij zelfontplooing de ‘hoogste’ behoefte is in de rangorde. Fijnmazige en grofmazige culturen (F-cultuur […]