Aandeel

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor heeft de aandeelhouder recht op een deel van de winst, het zogeheten dividend. Aan een aandeel is gewoonlijk stemrecht verbonden dat tijdens de (verplichte) Algemene Vergadering van Aandeel- houders kan worden uitgeoefend. Door uitgifte van aandelen kan een onderneming risicodragend kapitaal aantrekken dat kan worden gebruikt om te investeren in uitbreiding, vernieuwing, overnames et cetera. Het met de uitgifte van aandelen aangetrokken kapitaal wordt beschouwd als eigen vermogen. De waarde of koers van een aandeel wordt bepaald door diverse factoren zoals vraag en aanbod (bij beursgenoteerde aandelen), en nationale en internationale economische en bedrijfsmatige ontwikkelingen.

Geef een reactie