Afnemers betrekken in het innovatieproces

CrowdsourcingAfnemers betrekken in het innovatieproces is belangrijk, zij bepalen namelijk het succes van de innovatie. Dit wordt ook wel crowdsourcing genoemd. Het innovatieproces bestaat uit vier fasen, namelijk ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Afnemers worden vooral betrokken bij het bedenken van ideeën voor nieuwe innovaties. Tegenwoordig worden afnemers ook gebruikt binnen andere fasen van het innovatieproces. Er wordt gekeken wat klanten van het concept vinden, wie de producten/diensten zullen afnemen, wat de toegevoegde waarde voor de afnemers is en welke prijs zij voor een product of dienst willen betalen. Er kunnen zes voordelen worden onderscheiden om afnemers in het innovatieproces te betrekken, namelijk ontwikkelen beter product, versnellen innovatieproces, informeren afnemers, versnellen van de diffusie, verbeteren public relations, verbeteren relatie met afnemer. Onderstaand worden deze 6 voordelen uiteengezet.

Ontwikkelen beter product
Door de afnemer bij het innovatieproces te betrekken kan een organisatie beter in spelen op de klantbehoeften. Door continue te peilen wat de behoeften van de afnemers zijn kan de organisatie een beter product/dienst ontwikkelen.

Versnellen innovatieproces
Doordat de behoeften van afnemers beter in kaar zijn gebracht wordt de kans op een terugval naar eerdere fasen in het innovatieproces verkleind.

Informeren afnemers
Door het betrekken van afnemers in het innovatieproces kunnen zij snel geïnformeerd worden wat betreft de producten/diensten.

Versnellen van de diffusie
De betrokkenheid van afnemers bevorderd de acceptatie van de producten/diensten wat het in de markt zetten van de producten/diensten versneld.

Verbeteren public relations
Afnemers betrekken is goed voor het imago. Zij leveren gratis publiciteit, wat leidt tot meer steun in de markt .

Verbeteren relatie met de afnemer
Afnemers stellen het op prijs als zij betrokken worden in het innovatieproces en zullen daardoor loyaler naar een organisatie zijn.

Literatuur
Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement. Pearson Education

Geef een reactie