All or none order

Engelse term voor alles of niets order. Dit is een order die of in zijn geheel of helemaal niet moet worden uitgevoerd. De order vervalt in zijn geheel als deze slechts gedeeltelijk zou kunnen worden uitgevoerd.

Geef een reactie