Amsterdam Midkap-index

Door Euronext berekende en onderhouden beurs- graadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Midkap- index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederland genoteerde onder- nemingen op de effectenbeurs van Euronext.

Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend of een fonds wordt opgenomen in de AMX-index. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de markt- kapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen, maar kan nooit meer bedragen dan 10%. Jaarlijks wordt de AMX-index op de eerste handelsdag in maart herwogen. Op de AMX-index worden opties en futures verhandeld.

Geef een reactie