Activity hierarchies [Management Accounting & Control]

1. Unit level activities; volume-gerelateerd, worden gedaan telkens als er een eenheid product wordt geproduceerd (direct labour, direct materials..). 2. Batch level activities; worden gedaan telkens als er een batch producten is geproduceerd (setup costs). 3.Product-of service-sustaining activities; worden gedaan om de productie te starten en om producten te verkopen (technical support, product specificaties ontwerpen). 4.(Customer-sustaining activities) 5.Facility-sustaining activities; wo...
Lees verder

Alternative transfer pricing methods [Management Accounting & Control]

-Market based transfer prices; transfer pricing op basis van marktprijzen, voornamelijk bij perfecte competitie (als zowel koper als verkoper de prijs niet kunnen beïnvloeden, en het product homogeen is). Verkoop extern of intern maakt geen verschil. -Marginal cost transfer prices; wanneer de markt voor het intermediaire product onvolmaakt is of zelfs non-existent, kan marginale kosten transfer pricing helpen managers van zowel de aanbod als vraag divisie te motiveren tot het maximaliser...
Lees verder

Transfer pricing [Management Accounting & Control]

Er zijn verschillende maatstaven om de bestuurlijke en economische performance van divisies te beoordelen. Maar wat als divisies onderling producten uitwisselen? Daarvoor bestaan transfer prices, die voor de ontvangende divisie kosten betekenen en voor de aanbiedende divisie omzet. Zo kan transfer pricing de winstgevendheid van een divisie beïnvloeden en meenemen in het meten van de performance. Doel van transfer pricing: 1.Om informatie te verschaffen die de divisiemanagers motiveert om go...
Lees verder

Responsibility centres [Management Accounting & Control]

Responsibility centres: 1.Cost or expense centres; Responsibility centres waar managers verantwoordelijk zijn van allen die kosten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Onderscheid tussen standard cost centres (waarbij de output gemeten kan worden en de benodigde input gespecificeerd kan worden, verschil analyse) en discretionary expense centres (waarbij input en output geen duidelijke relatie hebben en output niet in financiële termen kan worden omgezet, methode; binnen de begroting ...
Lees verder

Payback method [Management Accounting & Control]

De waarde van geld over tijd is niet meegenomen; geen discounting dus! Als een bepaald project 1000 euro kost en er in jaar 1 400 euro cash inflow is, in jaar 2 100 euro cash inflow, in jaar 3 500 cash inflow en in jaar 4 300 cash outflow, is het project na 3 jaar terugverdiend. In jaar 4 wordt er echter een verlies gedraaid, wat niet wordt meegenomen in de berekening. Nadelen: -Periode na de payback period is niet meegenomen (zie voorbeeld hierboven) -Alle cashflows worden als gelijk...
Lees verder

Ex post variance analysis [Management Accounting & Control]

Demski heeft aangevoerd dat als de omgeving anders is dan dat verwacht, de werkelijke prestatie moeten worden vergeleken met een norm die deze veranderde omstandigheden weerspiegelt. Oorzaken variances: 1. Random uncontrollable factors when the operation is under control; 2.Assignable causes, but with the costs of investigation exceeding the benefits; 3.Assignable causes, but with the benefits from investigation exceeding the cost of investigation.
Lees verder

Overhead Value Analysis

overhead-value-analysis
Overhead Value Analysis (OVA) is bedoeld om de interne dienstverlening ten behoeve van andere afdelingen binnen een organisatie te beoordelen. Naast het puur beoordelen vormt efficiëntieverbetering en kostenreductie het uitgangspunt van OVA. Interne afdelingen zoals inkoop, personeel & organisatie, financieel economische zaken, secretariaat en administratie leveren diensten aan de direct productieve afdelingen. De financiële lasten van deze dienstverlening worden meestal integraal doorbereke...
Lees verder

Het twaalfstappenschema voor het opstellen van een betoog

twaalstappenschema-betoog
Ten behoeve van het opstellen van een betoog kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde twaalstappenschema. Dit schema wordt onderstaand weergegeven: Formuleer het doel van het betoog Centrale stelling en eventuele subgeschillen Specificeer het publiek (meerdere betogen?) Bepaal het propositietype Bepaal waar welke argumentatie nodig is Kies de argumenten (en met mate) Anticipeer op mogelijke tegenargumenten Maak keuzes ten aanzien van: - mate van oprechtheid - mate van c...
Lees verder

Het Toulmin-model

toulmin-model-uitleg
Een veelgebruikt model om de argumentatie in kaart te brengen betreft het Toulmin-model. Het model bestaat in de basis uit vier elementen: een standpunt (S); een gegeven (G): een premisse die het standpunt ondersteunt; een rechtvaardiging (R): de premisse in een als-dan-vorm; en een ondersteuning (O) van de als-dan-premisse. Het model is daarnaast uitgebreid met drie elementen die te maken hebben met de mate van zekerheid waarmee (S) wordt gepresenteerd en met tegenargumenten: ...
Lees verder