Cashflow ratio 1 (schuldenlastdekkingsgetal)

Cashflow ratio 1 = nettowinst – afschrijvingen / interest = aflossing op vreemd vermogen

De cashflow ratio 1 weergeeft hoe vaak een organisatie rente en aflossingen op het vreemd vermogen kan terugbetalen aan kredietverstrekkers middels de gerealiseerde cashflow in een bepaalde periode ( nettowinst + afschrijving)

Geef een reactie