Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiële crisis

Herfinanciering
Het verkrijgen van herfinanciering voor een bedrijf in deze tijden is op zich al een uitdaging, maar wat als het bedrijf dat herfinanciering nodig heeft ook nog in een financiële crisis verkeert? Dat is natuurlijk de uitdaging ten top! Een herfinanciering tijdens een financiële crisis heeft meestal het voorkomen van een faillissement als doel. Nu is het voor geen enkele partij interessant om een insolvent bedrijf te gaan herfinancieren, tenzij er aan een aantal bijzondere voorwaarden kan word...
Lees verder

Co-creatie van waarde is en komt overal!

Co-creatie
Van geïsoleerd naar connected, van onbewust naar geïnformeerd, van passief naar actief. Dat is ongeveer het proces geweest dat klanten en consumenten de afgelopen jaren hebben doorlopen. Met de toegang tot meer informatie nemen consumenten besluiten die beter gefundeerd zijn. Voor bedrijven en instellingen die gewend zijn de informatiestroom naar buiten toe te beperken, is dit  een radicaal proces geweest. Wereldwijd dagen miljoenen mensen, die nu door sociale netwerken verbonden zijn, gezamenli...
Lees verder

Motiveren zonder geld

Motivatie
Alle medewerkers die voor uw organisatie werken worden vaak al van nature uit gemotiveerd. Het enige wat u moet doen is gebruik maken van deze aangeboren eigenschap. Dit is al mogelijk zonder dat u er een Euro aan uit geeft. Inderdaad, zonder dat het u geld kost. Het is zelfs zo, dat geld de motivatie en prestaties van medewerkers kan verminderen. Het optimaal gebruiken van de aangeboren eigenschap bij uw medewerkers vindt plaats in twee stappen. Ten eerste dienen alle factoren binnen u...
Lees verder

Teamdiagnose

Diagnose
Nieuwste teamdiagnosetool Sociomapping tegen het licht gehouden Ongezonde teamdynamische patronen kosten organisaties handenvol geld. Sluimerende conflicten, hokjesdenken, slechte communicatie, scheef gegroeide verhoudingen: ze zorgen jaarlijks voor een grote omzet aan communicatietrainingen en teambuildingsprogramma’s. Maar hoe weten managers nu wat het team werkelijk nodig heeft om effectiever te presteren? Kan een nieuwe tool uitkomst bieden? De meeste HR-professionals hechten aan een ged...
Lees verder

Een “Brown Paper” Sessie

Brown Paper
Als u plannen maakt om een gedetailleerde analyse te doen van de bestaande processen in uw organisatie met als uiteindelijk doel deze processen efficiënter en effectiever te laten verlopen, kan het uitvoeren van een “Brown Paper” sessie hierbij een grote hulp zijn. Een “Brown Paper” sessie dient voor het inzichtelijk maken van de processen binnen een organisatie en helpt bij het identificeren van nieuwe kansen en het krijgen van de noodzakelijke ondersteuning binnen de organisatie voor deze n...
Lees verder

Wellness – wel of niet belangrijk in uw organisatie?

Prestatiemanagement
Bij PREDI definiëren wij Prestatie Management als het hebben van een ideale balans tussen motivatie en beheersing. Hier is bij het onderdeel motivatie het begrip ‘wellness’ een belangrijke factor. ‘Wellness’ wordt in het algemeen gebruikt om een gezonde balans aan te geven van emotie, geest en lichaam, die resulteert in een complete gewaarwording van ‘het zich goed voelen’. Factoren die hier aan kunnen bijdragen zijn hoe men in een organisatie omgaat met onder andere: vertrouwen, educatie, belon...
Lees verder

Prestatie Management: Tips om kosten te besparen.

Kosten besparen
Tijdens onze advieswerkzaamheden komen – door het stellen van de juiste vragen – regelmatig potentiële besparingen boven water. Dit zijn vaak leuke ‘bijvangsten’ bij ons primaire advies. Hoewel onze dienst zich richt op andere aspecten, vinden wij het aardig om een aantal van deze besparingen eens in kaart te brengen. Het zijn vaak besparingen die VANDAAG geïmplementeerd kunnen worden zonder uw beleid, producten en diensten in gevaar te brengen. Het levert een leuk lijstje op, variërend van o...
Lees verder

Crisis Management – Hoe kunt u de gevolgen beperken?

Crisis-Management
Het is maandagavond als tijdens het avondeten de telefoon gaat. De schrik slaat u om het hart als de bewakingsorganisatie u vertelt, dat uw bedrijfspand in brand staat. Later, alleen op het parkeerterrein, ziet u uw toekomst in rook opgaan. Gaat u uw verzekeringsgeld innen, gaat u uw personeel ontslaan en gaat u zelf een andere baan zoeken? Of gaat u uw Business Continuity Plan activeren en is het de volgende ochtend ‘Business as Usual’? Een goed ontworpen en regelmatig getest Business Cont...
Lees verder

10 tips voor de interimmer

Tips voor de interimmer
Zorg voor de benodigde documentatie Als u aan een opdracht wilt beginnen is het van groot belang dat u bezit over de juiste documentatie. Het is aan te raden dat u een VAR verklaring (Wuo/Dga/Row) aanvraagt. VAR verklaringen zijn niet verplicht, maar er wordt vaak om gevraagd in verband met mogelijke aansprakelijkheid ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. Zie belastingdienst voor meer informatie. Brand uzelf Recruiters scannen uw CV binnen 15 seconden. Zorg dus dat uw CV kort en...
Lees verder

Beter Contract Management leidt tot besparingen

Contractmanagement
Iedere zakelijke transactie tussen twee organisaties leidt direct of indirect tot een contract tussen de betrokken partijen. Het contract bepaalt juridisch voor elke partij de rechten en plichten met betrekking tot de goederen of diensten, die uitgewisseld worden in de daaropvolgende zakelijke transactie. Contracten zijn dus de hoekstenen voor het beheren van zakenrelaties en transacties. Een groot deel van deze documenten worden echter gewoon als een stuk papier opgeslagen, hardcopy of bijvo...
Lees verder