Zendervaardigheden voor professionals

zendervaardigheden
Tijdens een gesprek tussen twee of meer personen zijn de toepassing van de correcte zender- en luistervaardigheden uitermate belangrijk. Deze vaardigheden kunnen helpen het gesprek goed te laten verlopen en je doelen voor wat betreft het gesprek te bereiken. Onderstaand worden de verschillende zendervaardigheden uiteengezet. Het is evident dat een goede beheersing en verbetering van deze vaardigheden essentieel zijn voor iedere professional. Maar de vaardigheden zijn daarnaast ook breed toepasba...
Lees verder

Luistervaardigheden voor professionals

Luistervaardigheden
Tijdens een gesprek tussen twee of meer personen zijn de toepassing van de correcte zender- en luistervaardigheden uitermate belangrijk. Deze vaardigheden kunnen helpen het gesprek goed te laten verlopen en je doelen voor wat betreft het gesprek te bereiken. Onderstaand worden de verschillende luistervaardigheden uiteengezet. Het is evident dat een goede beheersing en verbetering van deze vaardigheden essentieel zijn voor iedere professional. Maar de vaardigheden zijn daarnaast ook breed toepasb...
Lees verder

Een zakelijk gesprek nader toegelicht

zakelijk gesprek
De structuur van een zakelijk gesprek kan net als vele andere vormen van zakelijke communicatie worden opgedeeld in drie gedeelte, namelijk de opening, de kern en de afsluiting. Het hanteren van een duidelijke structuur tijdens een gesprek helpt beide gesprekspartners zijn of haar doelen na te streven en bovenal duidelijkheid te scheppen. Voor wat betreft het openen van een gesprek zijn drie elementen zeer belangrijk. Ten eerste is het belangrijk het doel van het gesprek te benoemen. Een gesp...
Lees verder

De regels voor het geven en ontvangen van feedback

De regels voor het geven en ontvangen van feedback
Feedback is de mededeling aan iemand die informatie verschaft over hoe zijn of haar gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Feedback is dus cruciaal om effectiever te communiceren. Dit artikel verschaft een korte samenvatting van de regels voor het geven en ontvangen van feedback. De gever 1. Richt de feedback op veranderbaar gedrag en derhalve niet op de persoon 2. Beperk tot het hier en nu (heden) 3. Zeg wat er feitelijk wordt waargenomen (zien en horen) 4. Benoem het effect van ...
Lees verder

Open interview voor professionals

Open interview
Bij een open interview staat alleen het onderwerp en een beginvraag vast. Het verdere verloop van het interview wordt volledig bepaald door het gesprek tussen de gesprekspartners. Beide gesprekspartners hebben een bepaald doel voor wat betreft het gesprek en zullen deze na streven. Het inzetten van de correcte zender- en luistervaardigheden zijn essentieel voor de gesprekspartners om de doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld een interviewer wil zoveel mogelijk informatie boven tafel krijgen om...
Lees verder