Klantprestatie-indicatoren

Klantprestatie-indicatoren
Als het gaat om klantprestaties, dan zijn er 3 indicatoren die hier een rol spelen, namelijk: 1. Klantrendement Bij deze indicator gaat het evident om de winstgevendheid van de klant. Deze kan berekend worden door de omzet af te zetten tegen de kosten. 2. Klantgedrag Ook voor deze indicator geldt dat dit wordt bezien in termen van omzet. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar afname volu...
Lees verder

Het acquisitieproces

Posted on
Een aantal primaire activiteiten kunnen worden aangeduid als het gaat om acquisitie, namelijk: 1:Het identificeren van nieuwe opdrachten en klanten en deze als zodanig kwalificeren; 2: Het werven van (nieuwe) klanten; 3: Klantbehoud; zorgen dat de klant blijft en het bestedingspatroon handhaaft; 4: Relatiebeheer en ontwikkeling: activiteiten die verdere aankopen van de klant stimuleren. H...
Lees verder

Klaver 6 Model

Klaver 6 Model
Het Klaver 6 model is een organisatiemodel om organisatie te analyseren. Hierbij staat het aspect ´Personeel´ centraal. Onderstaand worden de elementen weergegeven alsook wordt aangeven waarop per element moet worden gelet. Soms is het heel goed mogelijk dat eenzelfde fenomeen in verschillende elementen kan worden ondergebracht (bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers kan onder “personeel” ...
Lees verder

ITIL V3

ITIL V3
De ontwikkeling en beheer van informatiesystemen is een lange tijd een probleem geweest. Informatiesystemen waren te duur en beheersbare werkzaamheden waren lastig om onder controle te krijgen. Het Central Computer en Telecommunications Agency (CCATA) heeft om die redenen een set ontwikkeld om meer grip te krijgen op de ontwikkeling en beheersing van geautomatiseerde informatiesystemen. ITIL i...
Lees verder

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman
De mate waarin de belangen van medewerkers onder druk staan is in zeer sterke mate bepalend voor de veranderingsbereidheid van de medewerkers. Wanneer dit in sterke mate het geval is, dan is de weerstand tegen een gewenste verandering derhalve hoog en de veranderingsbereidheid laag. Er is nog een bepalende factor voor het welslagen van veranderingen en dat is de (communicatieve) reactie van het m...
Lees verder

Het vier-aspectenmodel van de communicatie

Het vier-aspectenmodel van de communicatie
Volgens het het vier-aspectenmodel van de communicatie kent elke ontvanger in communicatie de mogelijkheid om met vier verschillende oren te horen. Het gaat er vanuit dat de zender de boodschap op 4 aspecten duidelijk zendt en de ontvanger op boodschap op 4 aspecten dient te begrijpen zoals die bedoeld wordt. 1. Het zakelijke aspect Hierbij gaat het om de feitelijke informatie. Er zijn 4 ...
Lees verder

Model van concurrerende waarden & OCAI

Model van concurrerende waarden & OCAI
Fitte organisaties hebben vaak een cultuur die sterk is afgestemd op de omgeving. De cultuur blijkt dan ook vaak een belangrijk element als het gaat om waarom organisaties goed scoren op zaken zoals kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid. Om helderheid te creëren omtrent de exacte positie van een organisatie is het veelal noodzakelijk om kritisch naar de cultuur van...
Lees verder

Systeemindeling van boulding

Systeemindeling van boulding
Als manager kun je bezig zijn met het werk op hoofdlijnen. Een directeur die leiding geeft hoeft niet exact te weten hoe een bepaald product of dienst tot in detail uiteindelijk leidt tot concrete uitvoer. Iemand die in een productiefabriek op de productielijn werkzaam is moet dit vaak wel weten. Die persoon hoeft op zijn beurt niet volledig te weten hoe de financiële afdeling in elkaar steekt en ...
Lees verder

Piramide van pinto

Piramide van pinto
De piramide van Pinto is de tegenhanger van de bekende piramide van Maslow. De piramide van Pinto is een behoeftenhiërarchie waarin het belang van de groep en de familie eer bovenaan staan. Dit geheel in tegenstelling tot de piramide van Maslow, waarwij zelfontplooing de 'hoogste' behoefte is in de rangorde. Fijnmazige en grofmazige culturen (F-cultuur & G-cultuur) Pinto maakt onderscheid ...
Lees verder

TMAP Faseringsmodel

TMAP Faseringsmodel
Posted on
Om een ICT-gerelateerd  implementatietraject in goede orde te begeleiden en misstappen te voorkomen is het noodzakelijk het project gefaseerd uit te voeren. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van het TMAP fasenmodel voor de proefimplementatie. Onderstaand volgt een korte uitleg betreffende de TMAP, gevolgd door een schematische weergave hiervan. TMAP De afkorting TMAP staat voor Test Manageme...
Lees verder