Business Intelligence

Business intelligence
Business intelligence is een continue proces waarmee bedrijven op gerichte wijze data verzamelen, registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis gebruiken om middels een rationeel besluitvormingsproces de prestaties van de organisatie te verbeteren. Business intelligence bestaat uit zes stappen om de organisatie slimmer te maken, te verbeteren en vooral te leren van het eigen handelen. Besluitvormingsprocessen worden aan de ene kant steeds complexer door de hoeveelheid a...
Lees verder

Conflicthantering

a7044e38ac9ea548dfb025cfcaa16471_332d8c4_image_image
In ondernemingen ontstaan frequent conflicten. Dit komt door verschillen in overtuigingen, standpunten of belangen tussen mensen. Daarbij komt het feit dat ieder mens anders reageert in specifieke situaties op basis van kennis en karakter. De één is erg gesteld op het in stand houden van een relatie, de ander gaat puur voor het eigen belang. Op basis hiervan onderscheid het model twee tegenstrijdige reacties wat betreft omgaan met conflicten, namelijk  assertiviteit en coöperativiteit. Assertivi...
Lees verder

Two factory theory van Herzberg

Herzberg
Gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal in een organisatie om duurzaam te presteren. Volgens Herzberg worden medewerkers beïnvloed door een tweetal factoren, namelijk de motiverende factoren en hygiënefactoren. Motivatiefactoren Motivatiefactoren zijn factoren die de werktevredenheid en de geestelijke groei van medewerkers beïnvloeden en daarmee tevredenheid van medewerkers stimuleren. Deze factoren hebben doorgaans een forse invloed op de motivatie op langere termijn. Hygiënefactoren Hyg...
Lees verder