Soorten arbeidsrelaties volgens Williamson

Arbeidsrelaties
Het model van Williamson brengt verschillende arbeidsrelaties inzichtelijk en hoe met de verschillende relaties dient om te worden gegaan. Als we het hebben over een arbeidsrelatie, in klassieke zin, dan hebben we het over een relatie tussen werknemer en werkgever. Hierbij stelt de werknemer zijn tijd en competenties ter beschikking aan de werkgever in ruil voor een beloning. Tevens zijn er nog twee andere mogelijkheden binnen een arbeidsrelatie, namelijk de overeenkomst tot aanneming van werk ...
Lees verder

Human Capital volgens Lepak & Snell

HUmanCapital4
Wat in het model Williamson over arbeidsrelaties duidelijk naar voren komt is dat er verschillende soorten arbeidsrelaties bestaan. Voor de elke soort relatie zou er ook een ander HRM-beleid geformuleerd moeten worden. Over het onderscheid in beleid wat betreft HRM hebben Lepak en Snell een model ontwikkeld, namelijk het Human Capital Model.  Hier liggen twee uitgangspunten aan ten grondslag, namelijk schaarste en verwachte productiviteit. Lepak en Snell gebruik echter niet de term HR-beleid maa...
Lees verder

Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming

Model van Paauwe
Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming is een proces georiënteerd model dat aspecten analyseert die van invloed zijn op de inrichting van het HRM-beleid en de bijbehorende HRM-activiteiten. Het model geeft dus aan welke factoren van invloed zijn op het proces en het resultaat van het HRM-beleid en de HRM-activiteiten. Daarnaast geeft het model condities aan die de speelruimte van stakeholders bij het realiseren van de strategie bepalen. Het model van Paauwe laat zien dat er bepaalde omgevi...
Lees verder

Teamrollen van Belbin

1001004010207712
Mensen leveren verschillende bijdragen aan taken of projecten in groepen of teams. De bijdragen die spelers leveren kunnen elkaar aanvullen en complementair zijn of elkaar juist tegenwerken. De theorie achter de teamrollen van Belbin is dat een bepaalde samenstelling van verschillende rollen in een team tot een goede fit en betere resultaten leidt. Een bepaalde rol in een team is feitelijk het gedrag dat iemand vertoond tijdens samenwerking in teamverband. Elke teamrol is een soort strategie met...
Lees verder

Het Harvard-model van Beer

Harvard
Het Harvard-model van Beer geeft overzichtelijk weer welke factoren mogelijk van invloed zijn op de inrichting van HRM-activiteiten binnen een organisatie. Het model maakt inzichtelijk hoe er vanuit de in- en externe omgeving van een organisatie HRM-beleid wordt geformuleerd met de daarbij behorende HRM-resultaten en langetermijn-consequenties. Het model stelt dan ook dat het HRM-beleid beïnvloed wordt door enerzijds aspecten uit de omgeving zoals kenmerken van het personeelsbestand, strategie e...
Lees verder

Two factory theory van Herzberg

Herzberg
Gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal in een organisatie om duurzaam te presteren. Volgens Herzberg worden medewerkers beïnvloed door een tweetal factoren, namelijk de motiverende factoren en hygiënefactoren. Motivatiefactoren Motivatiefactoren zijn factoren die de werktevredenheid en de geestelijke groei van medewerkers beïnvloeden en daarmee tevredenheid van medewerkers stimuleren. Deze factoren hebben doorgaans een forse invloed op de motivatie op langere termijn. Hygiënefactoren Hyg...
Lees verder

Het AMO-model van Appelbaum

Model van Appelbaum
In het AMO-model van Appelbaum wordt inzichtelijk gemaakt hoe HRM-beleid leidt tot organisatieprestaties en resultaten. Het model onderscheid een aantal stappen met als startpunt de high-performance werksystemen rondom HRM en als eindpunt prestaties van de organisaties, bijvoorbeeld in de zin van winst, return of investment, kostenreductie, omzet, verbeteringen in kwaliteit en efficiencyverbeteringen etc. Het model onderscheid een drietal blokken, namelijk, de high-performance werksystemen, het ...
Lees verder