Concurrentiegedrag Kotler

Concurrentiegedrag-Kotler
Ondernemingen hebben vaak te maken met concurrenten. Ondernemingen zullen derhalve moeten reageren op de ontwikkelingen en trends uit de externe omgeving en daarmee ook op de concurrentie uit de markt. Hoe en in welke mate een onderneming kan reageren op veranderingen in de externe omgeving hangt af van de concurrentiepositie en de het marktaandeel. Binnen het model van concurrentiegedrag van Kotler worden vier typering uiteengezet die een onderneming in kan nemen in de markt. Dit zijn marktleid...
Lees verder

BCG-matrix

BCGMatrix
De BCG matrix(BCG) is een portfolioanalyse-model waarbij de product-marktcombinaties van een onderneming worden geanalyseerd en gepositioneerd in één van de vier kwadranten van het model. Het helpt organisaties inzicht te krijgen in welke producten succesvol zijn, welke producten aandacht nodig hebben en welke marketingstrategie er toegepast kan worden op de product-marktcombinaties. Binnen dit model worden producten gepositioneerd op basis van twee indicatoren: op de verticale as staat het perc...
Lees verder