Groeistrategieën van Ansoff

Ansoff plaatje
Het Ansoff-model helpt een organisatie bij het formuleren van groeistrategieën. Groeistrategieën ontstaan door met de sterkten van een organisatie in te spelen op de kansen die zich voor doen in de omgeving. Het model van Ansoff onderscheid een tweetal dimensies, namelijk de markt waar een organisatie zich op wil focussen en de producten of diensten die de organisatie wil aanbieden op die markten. Binnen de dimensies markten en producten/diensten wordt weer een tweedeling gemaakt op basis van be...
Lees verder

Abell Diagram

AbellDiagram
Naast het definiëren van de waardepropositie, ofwel welke toegevoegde waarde biedt een organisatie aan middels welke producten en diensten, zal er gedefinieerd moeten worden op welke markten deze waardepropositie aangeboden wordt. Binnen het model Abell Diagram wordt de markt feitelijk afgebakend. Deze afbakening geschiedt middels een drietal aspecten, namelijk afnemersbehoeften, afnemersgroepen en technologieën. Het gaat binnen dit model om de vraag met welke technologieën(producten, diensten o...
Lees verder

Business Model Canvas (BMC)

Business model CANVAS
In dit artikel is beschreven hoe een organisatie of ondernemer het businessmodel kan beschrijven aan de hand van het Business Model Canvas. Het Business Model Canvas wordt in dit artikel aangevuld met een aantal aansluitende andere business gerelateerde modellen. Alvorens het business model canvas te behandelen, is het allereerst noodzakelijk om de criteria van een onderscheidend businessmodel vast te stellen. Een sterk en onderscheidend businessmodel voldoet veelal aan de volgende drie crite...
Lees verder