Het acquisitieproces

Een aantal primaire activiteiten kunnen worden aangeduid als het gaat om acquisitie, namelijk: 1:Het identificeren van nieuwe opdrachten en klanten en deze als zodanig kwalificeren; 2: Het werven van (nieuwe) klanten; 3: Klantbehoud; zorgen dat de klant blijft en het bestedingspatroon handhaaft; 4: Relatiebeheer en ontwikkeling: activiteiten die verdere aankopen van de klant stimuleren. Het acquisitieproces start met het ontwikkelen van een acquisitieplan welke vervolgens uitgevoerd die...
Lees verder

ASP

ASP staat voor Application Service Provider, ofwel de verhuurder van programmatuur. Ook wel de leverancier van softwareverhuurdiensten die het mogelijk maakt software niet meer zelf aan te schaffen. De ASP houdt zich o.a bezig met het verzorgen van upgrading, onderhoud en virusbestrijding.
Lees verder

Actor

Een mens, maschine,applicatie of organisatorische eenheid welke zelfstandig taken kan uitvoeren of verantwoordelijkheden kan dragen wat betreft de uitvoering van taken.
Lees verder

Adhocratie cultuur

In dit cultuurtype staan innovatie en snel inspelen op nieuwe mogelijkheden centraal. In cultureel opzicht domineren hier creativiteit, ondernemerschap en dynamiek. Het gaat hier om een bijzondere combinatie van de persoons- en taakcultuur uit het model van Harrison.
Lees verder

Attributie (Bestuursrecht)

Attributie is een daad van de wetgever waarbij een nieuwe bevoegdheid wordt geschapen, iets wat alleen gebeurt in een wettelijk voorschrift. Dit kan bij de formele wet gebeuren, maar ook bij algemene maatregel van bestuur en ministeriele regeling. Attributie gebeurt normaal gesproken alleen aan bestaande bestuursorganen, maar de wetgever mag ook aan ZBO’s, privaatrechtelijke rechtspersonen (denk aan De Nederlandsche Bank) en aan ambtelijke bestuursorganen bevoegdheden toekennen. Bij ambtelijke b...
Lees verder

Avondhandel

Na het slot van de handel in Amsterdam kan in enkele hoofdfondsen (onder andere Koninklijke Olie, Philips, Akzo, Unilever) telefonisch worden doorgehandeld tot het slot van de New York Stock Exchange. Het gaat hierbij om Nederlandse fondsen die ook op de NewYork Stock Exchange zijn genoteerd. Avond- handel wordt niet door Euronext gefaciliteerd.
Lees verder

Assignment

Engelse term voor aanwijzing of benoeming. De schrijver van een optie kan worden aangewezen om aan zijn verplichting te voldoen, dus het afnemen of leveren van de onderliggende waarde. Market Makers op de optiebeurs van Euronext Amsterdam hebben een zogeheten assignment in één of meerdere fondsen. Een assigned Market Maker heeft de plicht om in die fondsen een tweezijdige markt te onderhouden en om tegen die prijzen een bepaald minimum aantal contracten te handelen. Een assigned Market Make...
Lees verder