Ask

Vraagprijs of laatprijs. De prijs die door de ‘markt’ wordt gevraagd -‘gelaten’- voor de verkoop van een bepaald effect.
Lees verder

As, if en when issued

De niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten, dit wordt ook wel ‘grijze handel’ genoemd. Als de uitgifte niet doorgaat dan worden deze transacties als niet gedaan beschouwd. De grijze handel betreft tegen- woordig vooral warrants en obligaties. As, if and when issued transacties worden gedaan tussen toegelaten instellingen onderling en verlopen niet via de markten van Euronext en worden ook niet via Clearing & Depository afgewikkeld.
Lees verder

Arbitrage

Het gebruik maken van en handelen op prijs- verschillen van een bepaald product op verschillende markten. Op een bepaalde beurs kan een effect iets duurder of goedkoper zijn dan op een andere beurs. Het hierdoor ontstane verschil kan door een arbitrageant tot eigen voordeel worden gebruikt. Dit soort prijsverschillen zijn mede door het nivellerend effect van arbitrage slechts van korte duur.
Lees verder

Amsterdam Midkap-index

Door Euronext berekende en onderhouden beurs- graadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Midkap- index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederland genoteerde onder- nemingen op de effectenbeurs van Euronext. Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend of een fonds wordt opgenomen in de AMX-index. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de m...
Lees verder

Amerikaanse stijl

Er zijn Amerikaanse en Europese stijl-opties. Het verschil tussen beide optiestijlen is het moment van uitoefenen. Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder van de optie, een Europese stijl-optie daarentegen kan uitsluitend aan het einde van de looptijd worden uitgeoefend. Gedurende de looptijd kunnen zowel de koper als de verkoper van een Amerikaanse stijl-optie hun positie sluiten door het doen van een tegengest...
Lees verder