Bestaansrecht

Een organisatie heeft bestaansrecht als zij producten of diensten aanbied die voorzien in een behoefte in de markt. Hiervoor in ruil moet zij voldoende middelen krijgen om het produceren mogelijk te maken. Als niemand (klanten) middelen van bestaan wil geven aan de organisatie, is deze geen lang leven beschoren. Ook als je verlies maakt, maar de overheid is bereid subsidie te geven dan heb je bestaansrecht. De organisatie zal iets unieks moeten hebben om zich te onderscheiden van andere organisa...
Lees verder

Beschikkingen

Onderscheiden zich van andere besluiten door een element van individualiteit of concreetheid. Beschikking is meestal gericht op één of een groep duidelijk bepaalde personen. Zaakgerichte beschikking: Wanneer een beslissing geldt voor een ieder maar toeziet op een concreet object is meestal sprake van een besluit van algemene strekking. Wanneer de concreetheid van het object echter zodanig gewicht toegekend krijgt (door de rechter) kan deze beslissing toch een beschikking zijn. Elementen waa...
Lees verder

Butterflyspread

Een combinatieorder bij opties die is gericht op een beperkte beweging van de koers. Bijvoorbeeld de aankoop van een straddle waarbij de investering en de maximale winst worden beperkt door het gelijktijdig schrijven van zowel een putoptie met een lagere uitoefenprijs, als een calloptie met een hogere uitoefenprijs. Ook andere optiecombinaties met een vergelijkbaar resultaat worden aangeduid als een butterflyspread.
Lees verder