Conjuncte-analyse

Een conjuncte-analyse (ook wel conjoint analysis genoemd) betreft een methode welke het belang van producteigenschappen vaststelt.  Er wordt in dit verband niet aan consumenten gevraagd wat zij belangrijk vinden, maar wordt gekeken naar welke keuzes consumenten effectief maken. Met deze techniek kan vervolgens worden beoordeeld hoe zowel complete producten als bepaalde elementen van producten door consumenten worden beoordeeld.  Op grond van resultaten kan een marketingmanager logischerwijs in s...
Lees verder

CASE-Tool

CASE staat voor Computer Aided Software Engineering. Het betreft gereedschap dat is bedoeld voor bepaalde taken zoals de analyse of het ontwerp van informatiesystemen of projectmanagement, bijvoorbeeld SDW. CASE-tools worden ook wel workbenches genoemd.
Lees verder

Coördinatiekosten

Coördinatiekosten betreffen de kosten die voortvloeien uit het afstemmen van werkzaamheden binnen een organisatie.  Coördinatiekosten kunnen bestaan uit: Extra salaris- en loonkosten van opzichters, ploegbazen en directeuren Kosten van vergaderruimtes (gerelateerd aan afstemming) Kosten gerelateerd aan het gebruik van telefoon, papier e.d
Lees verder

Checklistvragen Tien Stappen Plan (TSP)

Checklist stap 1. Externe oriëntatie 1. Tot welke branche behoort het bedrijf? 2. Wat zijn de belangrijkste brancheontwikkelingen? 3. Welke positie heeft het bedrijf in de branche? 4. Wat is de invloed van de brancheontwikkelingen op de vermoedelijke opdracht? 5. Wat zijn de recente bedrijfsontwikkelingen? Stap 2. Intakegesprek 1. Wat is het probleem? 2. Wat is de urgentie om het probleem op te lossen? 3. Waardoor is het probleem ontstaan? 4. Wat is er intern al aan gedaan? 5. W...
Lees verder

Configuratie

Organisaties dienen de elementen van een organisatie niet los van elkaar te zien, maar dienen deze in overeenstemming met elkaar te brengen tot een gemeenschappelijke configuratie. Het gaat hierbij om elementen als resources, coördinatiemechanismen, situationele factoren en ontwerp parameters.
Lees verder

Cyclus

De optie- en termijnhandel kent voor de afloop- maanden diverse cycli waarvan de zogenaamde jajo- cyclus de bekendste is. De afkorting jajo staat voor de afloopmaanden januari april juli oktober.  
Lees verder