Demarcatiecriterium

filosofie
Betreft criterium voor de scheiding van zinvolle en niet-zinvolle uitspraken, ofwel het scheiden van wetenschappelijke kennis en pseudo-wetenschappelijke kennis. Popper ontwikkelt het falicificatiecriterium en stelt dat dit geen 'zinscriterium' is, maar een demarcatiecriterium: het gaat om het opstellen van gedurfde hypothesen, die men moet trachten te weerleggen. Zinvolle uitspraken zijn dan uitspraken waarvoor de mogelijkheid tot weerlegging bestaat.
Lees verder

DFD (Data Flow Diagram)

De DFD wordt gebruikt als grafische beschrijvingstechniek van zowel reële als gegevensverwerkende activiteiten en de samenhang. In een DFD kunnen goederen-, geld- en gegevenstromen voorkomen. Tevens kan ook de herkomst en bestemming van stromen expliciet worden aangeduidt. Binnen de veranderingsanalyse worden vaak ook A-schema's (activiteitenschema's) uit ISAC in plaats van DFD's gebruikt.
Lees verder

Diensten van derden

Een bedrijf verricht bepaalde activiteiten niet zelf, maar ze laat deze uitvoeren door andere, min of meer gespecialiseerde ondernemingen. Voorbeelden van de hier bedoelde uitbestedingen zijn het gebruik maken van psychotechnische adviesbureaus bij het werven van personeel, het inschakelen van een reclamebureau voor het benaderen van de media of het laten verrichten van een onderzoek door een organisatieadviseur.
Lees verder

Demotie

Demotie is het omgekeerde van promotie. Bijvoorbeeld: Teruggaan in een lagere functie, inclusief het bijpassende salaris. Dit middel wordt meestal ingezet bij oudere medewerkers die het aan het einde van hun loopbaan wat rustiger aan willen doen. Het initiatief voor een stap terug kan bij de werknemer liggen, maar het kan ook de werkgever zijn die demotie wilt vanwege het gedrag van de werknemer. Redenen voor demotie kunnen zijn: De werknemer wil een stap terug doen omdat de werkdruk hem t...
Lees verder

Delegatie (Bestuursrecht)

Delegatie is het door het bestuursorgaan overdragen van zijn bevoegdheid op een ander bestuursorgaan (de delegataris). De delegataris zal deze bevoegdheid onder eigen naam en (dus) eigen verantwoordelijkheid uitoefenen. Delegatie is geregeld in titel 10.1 in de artikelen 10:13 t/m 10:20 Awb. Het gaat dus om de verschuiving van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid, maar er is wel een wettelijke grondslag voor nodig, zie artikel 10:15 Awb (bijv. art. 156 Gem.Wet). In tegenstelling tot attribu...
Lees verder

Dutch Securities Institute

Het Dutch Securities Institute (DSI) bevordert en bewaakt de kwaliteit en de integriteit van personen die werken in de Nederlandse effectenbranche. Personen die werken in de effectenbranche en die voldoen aan de eisen van het DSI kunnen een registratie krijgen in een openbaar register. Opname in dit register wordt gezien als een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Beleggers kunnen eventuele klachten over de uitvoering van een transactie of over hun bank of commissionair in behandeling laten nemen doo...
Lees verder