Dunne markt

Een beursterm voor een markt waarin weinig vraag en aanbod is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met naderende feestdagen (bijvoorbeeld de periode tussen kerst en de jaarwisseling) of als de markt in afwachting is van belangrijk economisch nieuws of cijfers.
Lees verder

Due diligence

Voordat een onderneming een beursnotering kan krijgen onderzoekt het begeleidende emissiehuis of een door het emissiehuis aangezochte derde partij, in hoeverre de inhoud van het prospectus respectievelijk de administratie een getrouw beeld geeft van de onderneming en de komende primaire markttransactie. Dit onderzoek wordt due diligence genoemd.
Lees verder

Dual Listing

Een onderneming kan op meerdere effectenbeurzen zijn genoteerd, bijvoorbeeld zowel op Euronext als op de New York Stock Exchange. Dit heet dual listing. Door dual listing heeft een onderneming toegang tot een grotere of een andere kapitaalmarkt.
Lees verder

Dow Jones Industrial Average index

De door Dow Jones & Company berekende en onderhouden beursbarometer van de Amerikaanse effectenhandel. De Dow Jones Industrial Average index werd in 1896 ontwikkeld door Charles Dow. De ‘Dow’ is samengesteld uit 30 Amerikaanse blue chips en wordt, samen met de S & P 500 index, algemeen beschouwd als één van de belangrijkste beursindicatoren ter wereld.
Lees verder

Doorrollen

Het sluiten van een positie in een kortlopende optie- serie en het openen van een positie in een langer lopende optieserie. Dit doorrollen gebeurt meestal kort voor expiratie van de kortlopende optieserie en is bedoeld om een bestaande positie te continueren.
Lees verder

Doorlopende order

Een effectenorder zonder opgegeven eindtijd. De order blijft geldig totdat deze wordt uitgevoerd, totdat de klant de order annuleert of totdat de serie waarop de order betrekking heeft niet meer kan worden verhandeld (bijvoorbeeld een optieorder na expiratie).
Lees verder

Dividendrendement

Het op een aandeel uitgekeerde dividend kan worden uitgedrukt in een percentage van de beurskoers. Dit percentage wordt het dividendrendement genoemd. Een dividenduitkering van € 5 op een aandeel van € 100, betekent een dividendrendement van 5%.
Lees verder