Henri Fayol: Taken van de leider

Waar Taylor zich richt op onderzoek uitsluitend op de werkvloer (shop Floor), onderzoekt Fayol de ‘fucntion administrative’, ofwel het management. Hierbij wordt de vraag gesteld wat managers feitelijk doen. Fayol ziet de leidinggevende functie als een overkoepeling van de overige bedrijfsfuncties.  Ofwel moet de manager integraal denken en dus niet denken in een bepaald functiegebied. Op basis van zijn onderzoekt komt Fayol tot de vijf volgende leidinggevende taken: 1. Prévoir: prognosticeren...
Lees verder

Factoring

Dit is het verkopen, leveren (overdragen) en overlaten van de debiteurenadministratie van de schuldeiser aan een factoringbedrijf. Dit bedrijf is vaak een onderdeel van een bank. Het factoringbedrijf betaalt een bepaald percentage van iedere vordering aan de schuldeiser (bijvoorbeeld 70%). Als een schuldenaar een rekening niet betaalt komt dat voor risico van het factoringbedrijf. De factoringovereenkomst is een onbenoemde overeenkomst, zodat factoringbedrijf en de schuldeiser zelf inhoud mogen ...
Lees verder

Future-overeenkomst

Een overeenkomst tussen een toegelaten instelling en een belegger waarin de voorwaarden en risico’s van het handelen in futures zijn vermeld. Door onder- tekening verklaart de belegger bekend te zijn met de risico’s die aan de handel in futures zijn verbonden. Ook verklaart de belegger bekend te zijn met de inhoud van het Officieel Bericht Futures.
Lees verder

Future

Engelse naam voor een termijncontract. Op de optiebeurs van Euronext kan worden gehandeld in futures op indices, aandelen, vastrentende producten, valuta en agrarische producten. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en er is geen premiebetaling.
Lees verder