Herweging

Indices zoals de Euronext 100 index, de AEX-index en de FTSE €Stars-index worden regelmatig herwogen. Door herweging kunnen fondsen uit de index worden gehaald en kunnen nieuwe fondsen worden toege- voegd, al naar gelang veranderingen in bijvoorbeeld de effectieve omzet en economische ontwikkelingen zoals fusies en faillissementen. De Euronext 100 index wordt in februari mei, augustus en november her- wogen, de AEX-index jaarlijks in maart.
Lees verder

Herplaatsing

Het in de notering en verhandeling nemen van al bestaande maar nog niet op een beurs verhandelbare aandelen. Als bestaande aandeelhouders, bijvoor- beeld de oprichters van een onderneming, bij een introductie hun aandelenbelang op de effectenbeurs aanbieden spreekt men van herplaatsing.
Lees verder

Hefboomwerking

De mogelijke winst op een optie of een future kan procentueel hoger zijn dan de mogelijke winst op de onderliggende waarde, omdat kan worden volstaan met een geringere investering terwijl de winstkansen gelijk zijn. Dit effect wordt de hefboomwerking genoemd. Een voorbeeld: een aandeel is € 50 waard en stijgt binnen enkele weken naar een koers van € 60, in percentages uitgedrukt is dat 20%. Als u een calloptie had gekocht met datzelfde aandeel als onderliggende waarde, dan had u bijvoorbeeld € 2...
Lees verder

Hedgen

Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico’s door het aangaan van een andere positie. Een belegger die callopties schrijft, kan deze short- positie afdekken door het kopen van de onder- liggende waarde.
Lees verder

Handheld terminal

Een kleine, draagbare computer waarmee een optie- handelaar (een Floor Broker of Market Maker) op de vloer van de optiebeurs van Euronext Amsterdam transacties snel en efficiënt kan uitvoeren. Via een draadloze verbinding worden nieuwe orders naar de handheld terminal van een Floor Broker gezonden. De uitgevoerde orders worden eveneens via een draadloze verbinding teruggemeld. Uitvoering, afwikkeling en terugmelding van transacties verlopen hierdoor veel sneller. Door invoering van de handheld t...
Lees verder