Koop met eigendomsvoorbehoud

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder eigendomsvoorbehoud. Hierdoor blijft de verkoper die de zaak levert eigenaar, totdat de koopprijs volledig is betaald (art. 3:92 BW). Normaal gesproken wordt de koper eigenaar van de zaak als deze is geleverd. Eigendomsvoorbehoud vervalt door: verwerking (tot een ander produkt), bewerking, vermenging etc.; natrekking
Lees verder

Koop op proef

Koop op proef is een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde, dat de zaak de koper zal bevallen. De koper en verkoper spreken een termijn af waarbinnen de koper de zaak mag uitproberen. Als de koper deze termijn laat verstrijken, dan kan hij de zaak niet meer weigeren (art. 7:45 BW).
Lees verder

Koop met eigendomsvoorbehoud

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder eigendomsvoorbehoud. Hierdoor blijft de verkoper die de zaak levert eigenaar, totdat de koopprijs volledig is betaald (art. 3:92 BW). Normaal gesproken wordt de koper eigenaar van de zaak als deze is geleverd. Eigendomsvoorbehoud vervalt door: verwerking (tot een ander produkt), bewerking, vermenging etc.; natrekking
Lees verder

K-stukken

(Fysieke) effecten die bestaan uit mantel, talon en dividendbewijzen of coupons. K-stukken staat voor klassieke stukken. Fysieke effecten worden in toe- nemende mate vervangen door verzamelstukken of global notes.  
Lees verder

Krach

Een scherpe, onverwachte daling van de beurs- koersen die gewoonlijk gepaard gaat met paniek. Beruchte beurskrachs waren er in de oktober- maanden van 1929 en 1987.
Lees verder

Koersgevoelige informatie

Informatie over een onderneming, haar activiteiten en de daarmee behaalde resultaten die van invloed kan zijn op de koersontwikkeling van het aandeel. De omgang met koersgevoelige informatie is aan wettelijke regels gebonden (Wet toezicht effecten- verkeer 1995). Het toezicht op de naleving van deze regels wordt gehouden door de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Misbruik van koersgevoelige informatie is strafbaar!
Lees verder

Koersbeweging

De verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde van een effect. Stijgt de koers, dan wordt een effect meer waard. Daalt de koers dan wordt een effect minder waard. Koersbewegingen worden onder andere veroorzaakt door veranderingen in vraag en aanbod op de financiële markten en door (inter)nationale economische ontwikkelingen.
Lees verder