Klasse

Alle optieseries of futures op een bepaalde onder- liggende waarde vormen tezamen een klasse. Alle opties op het aandeel Heineken vormen tezamen een klasse, alle futures op de AEX-index vormen tezamen ook een klasse.
Lees verder

Kapitaalmarkt

De markt waarop in effecten wordt gehandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toe- gankelijk is, zoals een effecten- of een optiebeurs en de onderhandse kapitaalmarkt. De onderhandse kapitaalmarkt is niet voor iedereen toegankelijk, potentiële (professionele) beleggers worden gericht benaderd door de aanbieder van de transactie.
Lees verder

Klantloyaliteit (formule)

Herhaalaankopen = aantal klanten met herhaalaankopen / totaal aantal klanten x 100% Herhaalaankopen impliceert dat een afnemer een eerder gekocht product of dienst nog een keer opnieuw afneemt. Dit kengetal impliceert een percentage van het aantal klanten dat overgaat op herhalingsaankopen ten opzichte van het totaal aantal klanten.
Lees verder