Lease

Legal MP.NL
Een lease‑overeenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij het genot van een zaak verschaft aan de andere partij, tegen betaling in termijnen. Het is geen zuivere koopovereenkomst. De lease‑overeenkomst bevat elementen van huurkoop en huur. De lease‑overeenkomst is een onbenoemde overeenkomst: zij staat niet beschreven in het BW. Het is niet noodzakelijk dat na betaling van de laatste leasetermijn, de betalende partij eigenaar wordt. Er zijn twee vormen van lease: operational lea...
Lees verder

Legaliteitsbeginsel

Op de wet berusten de bestuursbevoegdheden (normaal in een democratische rechtstaat). Dus mogen de bestuursbevoegdheden alleen uitgeoefend worden door de bestuursorganen volgens de daarvoor geldende wettelijke regels en rechtsbeginselen. Dit betekent dat de overheid alleen dan de burger iets kan gebieden of verbieden als de wet dat uitdrukkelijk toelaat.
Lees verder

Loting

Door een lotingsysteem wordt bepaald welke schrijver van een optie zal worden aangewezen om bij uitoefening de onderliggende waarde te leveren dan wel af te nemen. Door loting kan worden bepaald welke obligatiehouders in welk jaar een deel van de hoofdsom krijgen afgelost of wie een premie ontvangt (bij premieobligaties).  
Lees verder

Looptijd

Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal maximaal vijf jaar. Futures hebben een maximale looptijd van twaalf maanden.
Lees verder