Moral hazard (Accounting)

moralhazard managementplatform.nl
Sommige partijen kunnen de acties van anderen niet observeren terwijl deze acties wel de belangen van alle partijen in de transactie beïnvloeden. Moral hazard heeft dan ook vooral betrekking op de betrouwbaarheid van informatie. De belangrijkste vorm van moral hazard is de motivatie van management-inspanning (management effort). Moral hazard ontstaat als gevolg van de scheiding van leiding en eigendom bij grote ondernemingen. Moral hazard kijkt dus vooral vanuit het managementpersepctief in de c...
Lees verder

‘Management by’-technieken

Een leider/manager speelt een cruciale rol bij het coördineren en motiveren van medewerkers. Een leider/manager kan diverse methoden toepassen bij het uitvoeren van de leidinggevende taken, zoals: 1. Management by direction and control 2. Management by objectives 3. Management by exception 4. Management by walking around 5. Management by delegation 1. Management by direction and control Bij Management by direction and control (MBDC) houdt de manager zich hoofdzakelijk bezig met het ve...
Lees verder

Matrixorganisatie

Matrixorganisatie
Een matrixorganisatie is een vorm van een permanente projectorganisatie.  De coördinatie van werkzaamheden welke medewerkers uitvoeren verloopt via twee lijnen, waarbij iedereen 2 managers kent (een functionele manager voor het functiegebied waarin de desbetreffende persoon opereert en een projectmanager/leider die de medewerkers aanstuurt binnen het project of vanuit de divisie). Onderstaand figuur illustreert de matrixorganisatie. Voordelen van de matrixstructuur zijn: - Coordinatie...
Lees verder

Marktcultuur

In dit resultaatgerichte cultuurtype wordt de omgeving als bedreigend gezien, welke op een agressieve manier benaderd moet worden. De taakcultuur uit het model van Harrison overheerst. De bindende factor is ‘het gevoel sterker of beter te zijn dan de concurrent’.
Lees verder

Moratorium

In het recht is een moratorium (afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen) een rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Dit kan betrekking hebben op natuurlijke en rechtspersonen maar ook op landen.
Lees verder

Mixed Economy

Kenmerken van zowel command als markteconomie. Combineert statelijke interventie en marktwerking voor de organisatie van productie en distributie. Overheid regelt bijv. pensioen, arbeidswetgeving, minimum loon, milieuwetgeving.
Lees verder

Mandaat (Bestuursrecht)

Mandaat (de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen) is de derde vorm van bevoegdheidsverlening en is geregeld in art. 10:1 t/m 10:12 Awb. Het houdt dus in dat een bestuursorgaan een ander machtigt om onder zijn verantwoordelijkheid en onder zijn naam zijn bevoegdheden uit te oefenen. Het cruciale verschil met delegatie is dat het besluit niet aan de mandataris wordt toegerekend, omdat de verantwoordelijkheid nogsteeds bij de mandaatgever ligt. Er zijn drie vormen van ma...
Lees verder

Methodes indirecte kosten toerekenen aan directe kosten

De onderstaande methodes kunnen worden gehanteerd voor het toerekenen van de indirecte kosten aan de directe kosten: -          Equivalentiecijfermethode (herleiden soorten product tot een eenheid) -          Opslagmethode (toekennen IK aan DK met opslag) -          Kostenplaatsmethode -          Activity based costing
Lees verder

Mini

Een mini is een op de effectenbeurs van Euronext Brussel verhandelbaar derivaat dat de koersevolutie van een index exact volgt. Als onderliggende waarde worden de Bel-20 index en de Dow Jones EURO STOXX 50 gebruikt. Een mini heeft betrekking op 1/100 deel van de onderliggende waarde. Driemaandelijks krijgt de houder van een mini een dividenduitkering. Een mini is feitelijk een zeer langlopende optie (looptijd tot 31 december 2049!).
Lees verder