Midkap

Het middensegment van de effectenbeurs van Euronext. Dit zijn aandelen met een geringere marktkapitalisatie en een geringere effectieve omzet dan de hoofdfondsen. De Next 150 index is de barometer voor de op de effectenbeurs van Euronext genoteerde ondernemingen in het middensegment. De Amsterdam Midkap-index (AMX-index) geeft het koersverloop van de in Nederland genoteerde ondernemingen in het middensegment weer.
Lees verder

Mercurius

De Romeinse god van de handel en de beteugeling van de zwendel staat symbool voor de handel in het algemeen en de beurshandel in het bijzonder.Een bronzen afgietsel van het befaamde Mercurius- beeld van de renaissancekunstenaar Giovanni de la Bologna overziet vanaf een sokkel op de publieks- galerij de handelaren op de optiebeursvloer van Euronext Amsterdam. Als symbool van de beurs- handel is de beeltenis van Mercurius terug te vinden in de beursgebouwen van veel landen.
Lees verder

Marktsegmentatie

De effectenmarkt is verdeeld in diverse (economische) segmenten. Voorbeelden van dergelijke segmenten bij Euronext zijn: Euronext 100 (de 100 grootste op Euronext genoteerde ondernemingen qua marktkapitalisatie en liquiditeit), Next 150 (de 150 ondernemingen die qua marktkapitalisatie en liquiditeit volgen op de Euronext 100), Next Economy (ondernemingen die actief zijn in de high-tech, bio-technologie, mobiele en/of vaste telefonie, media) en Prime (onderne- mingen die actief zijn in de traditi...
Lees verder

Marktorder

Een order om zo snel mogelijk effecten te kopen of te verkopen zonder een prijslimiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of zonder minimumprijs voor een verkooporder. Een markt- order wordt ook wel bestens order genoemd.
Lees verder

Markt

Het totaal aan biedende en vragende partijen die handelen in een bepaald product. Dit kunnen aardappelen of bakstenen zijn maar ook aandelen, obligaties, opties of futures. De markt voor deze laatstgenoemde producten wordt ‘de beurs’ genoemd.
Lees verder

Markingprice

De markingprice wordt dagelijks berekend door Euronext Amsterdam Clearing & Depository en is gelijk aan het midden van de laatst afgegeven bied- en laatprijs van de desbetreffende optieserie. De markingprice wordt gebruikt voor de marge- berekening.
Lees verder

Market supervision

De afdeling van Euronext Amsterdam die is belast met het toezicht op de handel en de naleving van de handelsregels van de effectenbeurs en de optiebeurs. De afdeling Market Supervision heeft een belangrijke rol in het bewaren van de integriteit van de markt. Trading Floor Officials vallen onder de afdeling Market Supervision.
Lees verder

Market maker

Een toegelaten instelling van de optiebeurs van Euronext Amsterdam die voor eigen rekening en risico een markt onderhoudt in een of meerdere optiefondsen. Market Makers hebben een liquiditeits- verhogende functie. Een Market Maker handelt niet voor derden.
Lees verder