Margin call

Een bank of commissionair kan van haar klanten extra dekking eisen voor een aangegane positie. Dit gebeurt als de koersen zich in een voor de positie ongunstige richting bewegen. Bij het niet nakomen van de margin call kan de positie eventueel gedwongen worden afgebouwd.
Lees verder

Mantel

Een van de delen van een fysiek aandeel of obligatie. Op de mantel staan de belangrijkste gegevens vermeld zoals de naam van de onderneming, de nominale waarde van het stuk enzovoort. Aan de mantel zitten de coupons die bij inwisseling recht geven op uitbetaling van rente of dividend.
Lees verder

Mandje

Pakket van verschillende aandelen die gezamenlijk worden verhandeld. Een mandje kan bijvoorbeeld het pakket aandelen zijn waaruit een index is samen- gesteld.
Lees verder

Majoreren

Bij een openbare inschrijving op een uit te geven aandeel kan een belegger inschrijven voor meer aandelen dan eigenlijk gewenst, terwijl de belegger daar niet voldoende financiële middelen voor heeft. Bij een eventuele overtekening krijgt de belegger dan wellicht toch het gewenste aantal aandelen toegewezen. Valt de belangstelling voor de emissie onverhoopt tegen dan kan de inschrijvende belegger worden verplicht om het volledige aantal aandelen waarvoor men heeft ingeschreven af te nemen. Dit k...
Lees verder

In-the-money optie

Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Putopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde.
Lees verder

Marktaandeel

Marktaandeel = afzet of omzet in een bepaalde periode / afzet of omzet van de bedrijfstak in dezelfde periode x 100% Het marktaandeel betreft het aandeel van de omzet of afzet dat een organisatie heeft binnen de gehele markt.
Lees verder