Next150

De door Euronext ontwikkelde en berekende index waarin de 150 ondernemingen zijn opgenomen die qua marktkapitalisatie direct volgen op de Euronext 100. Dit is het midkapsegment van de effectenbeurs van Euronext. De Next 150 wordt jaarlijks in februari, mei, augustus en november herwogen, de weging van een individueel aandeel kan niet meer dan 10% bedragen. De Next 150 wordt op dit moment alleen gebruikt als benchmark.
Lees verder

Net liq

De liquiditeiten die iedere professionele handelaar op de optiebeurs van Euronext aanhoudt op rekening bij haar Clearing Member, waaronder geldsaldi en de waarde van de derivatenpositie en de onderliggende waardes.
Lees verder

Neerwaarts risico

Het risico van premieverlies bij opties wanneer de markt zich in een tegengestelde richting beweegt. Eén van de belangrijkste kenmerken van een long- positie in opties is dat het neerwaarts risico beperkt blijft tot de betaalde premie, terwijl de winst- mogelijkheden, binnen de afgesproken tijdsperiode, vrijwel onbeperkt zijn.
Lees verder

Necigef

Nederlands Centraal Instituut Giraal Effecten-verkeer. Bij het Necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats. Het Necigef is een onderdeel van Euronext Amsterdam Clearing & Depository.
Lees verder

Nettowerkkapitaal/omzet

Nettowerkkapitaal/omzet = vlottende activa – kort vreemd vermogen / netto omzet Het kengetal nettowerkkapitaal/omzet impliceert de verhouding tussen het nettowerkkapitaal en de netto omzet. Dit kengetal weergeeft dat het nettowerkkapitaal een bepaald percentage van de netto omzet bedraagt, waarmee kortlopende schulden kunnen worden voldaan.
Lees verder

Nettowerkkapitaal/balanstotaal

Nettowerkkapitaal/balanstotaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen / balanstotaal Het netto werkkapitaal wordt als volgt berekend vlottende activa – kort vreemd vermogen. Wanneer het netto werkkapitaal gedeeld wordt door het balanstotaal krijg je het verhoudingsgetal nettowerkkapitaal/balanstotaal. Dit geeft aan hoeveel procent het nettowerkkapitaal bedraagt ten opzichte van de totale schulden en of bezittingen.
Lees verder

Nettowinstmarge

Nettowinstmarge = nettowinst / omzet x 100% De nettowinstmarge impliceert  de mate waarin winst overblijft vanuit de omzet. Het gaat hier om de uiteindelijke winst van een organisatie na aftrek van alle kosten, belastingen en rente.
Lees verder