Nettowinstmarge

Nettowinstmarge = nettowinst / omzet x 100% De nettowinstmarge impliceert  de mate waarin winst overblijft vanuit de omzet. Het gaat hier om de uiteindelijke winst van een organisatie na aftrek van alle kosten, belastingen en rente.
Lees verder