Oberstrategie

Het gaat hierbij om het direct ondervragen van de gebruiker. Ofwel: 1) een strategie voor het achterhalen van informatiebehoeften 2) een strategie die te maken heeft met de keuze van het gereedschap bij pakketselectie
Lees verder

Ongedekt schrijven

Het schrijven van een optie of het verkopen van een future zonder dat men de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen of een valuta, in bezit heeft. Dit kan aanzienlijke (financiële) risico’s met zich meebrengen! Ongedekt schrijven wordt ook wel naakt schrijven genoemd.
Lees verder

Open end

Een open endbeleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid aandelen. Desgewenst kan het aandelenkapitaal worden uitgebreid of ingekrompen. Bij een groot aanbod van de eigen aandelen kan de fondsbeheerder tot inkoop ervan besluiten om zodoende de koers te steunen.
Lees verder

Oligarchische aandelen

Oligarchische of prioriteitsaandelen geven bepaalde voordelen boven gewone aandelen, bijvoorbeeld een hoger dividend of meer invloed via het stemrecht tijdens een Algemene Vergadering van Aandeel- houders. Het aandelenbelang van de oprichters of bestuurders van een onderneming bestaat vaak uit oligarchische aandelen.
Lees verder