Personensubstraat

De verzameling van natuurlijke en rechtspersonen waar een ambt van een gegeven openbaar lichaam bestuursbevoegdheid over heeft: De ambten kunnen bevoegdheden uitoefenen jegens het personensubstraat. Deze worden begrensd door de grenzen van het territoir van het lichaam. Veel bevoegdheden gelden daardoor ook tegen anderen, bijvoorbeeld ook tegen een bezoeker (toerist) in een gemeente. Het personensubstraat kan invloed uitoefenen op het doen en laten van het ambt.
Lees verder

Public Order Member

Een Public Order Member is een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die voor rekening en risico van derden in opties handelt. De orders worden uitgevoerd door een Floor Broker. Een POM mag ook voor eigen rekening en risico in opties handelen. Particuliere beleggers geven hun orders op via een Public Order Member. De meeste banken in Nederland zijn actief als Public Order Member.
Lees verder

Public Limit Order Book

Het administratief systeem van de optiebeurs van Euronext Amsterdam waarin nog niet uitgevoerde, gelimiteerde orders van klanten,‘het publiek’, worden bewaard totdat uitvoering tegen de limietprijs (of beter) mogelijk is. Het Public Limit Order Book wordt beheerd door de Order Book Official.
Lees verder

Prospectus

Een onderneming die een beursnotering overweegt is verplicht om een prospectus uit te geven dat voldoet aan de eisen van Euronext. In het prospectus worden onder meer gegevens over de onderneming en de aanstaande introductie vermeld. Geïnteresseerde beleggers kunnen zich door lezing van het prospectus een beeld vormen van de onderneming en de komende introductie.
Lees verder

Prolongatielening

Een lening met een looptijd van een maand met als onderpand aandelen of obligaties. Een prolongatie- lening kan met telkens een maand worden verlengd. Over een prolongatielening wordt de zogeheten prolongatierente berekend, die doorgaans hoger is dan het geldende marktrentetarief.
Lees verder