Prof-transacties

Transacties tussen professionele marktpartijen die niet in open outcry in de crowd van de optiebeurs- vloer plaatsvinden. Dergelijke transacties voldoen aan de standaard contractspecificaties van de optiebeurs van Euronext Amsterdam, hebben een minimum omvang van 500 contracten en worden door Euronext Amsterdam Clearing & Depository afgewikkeld. Prof-transacties zijn alleen bedoeld voor professionele marktpartijen. Prof-transacties zijn enigszins vergelijkbaar met over the counter (OTC) tran...
Lees verder

Prioriteitsaandelen

Prioriteits- of oligarchische aandelen geven bepaalde voordelen boven gewone aandelen, bijvoorbeeld een hoger dividend of meer invloed via het stemrecht tijdens een Algemene Vergadering van Aandeel- houders. Het aandelenbelang van de oprichters of bestuurders van een onderneming bestaat vaak uit prioriteitsaandelen.
Lees verder

Price spread

Het gelijktijdig kopen en schrijven van opties van dezelfde klasse en afloopmaand, maar met verschillende uitoefenprijzen. Bij een combinatie van calls heeft de gekochte calloptie een lagere uitoefenprijs dan de geschreven; bij een combinatie van puts heeft de gekochte putoptie een hogere uitoefenprijs dan de geschreven.
Lees verder

Premieobligatie

Een obligatie waaraan bij uitloting kans op een prijs in geld is verbonden. Meestal wordt er geen of alleen een relatief lage rente uitgekeerd. Premieobligaties worden vaak uitgegeven door instellingen met een meer ideëel of maatschappelijk karakter. Premieobligatie
Lees verder

Premie

De prijs van een optie. Deze prijs bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtings- waarde. De premie van een optie is uiteraard variabel.
Lees verder

Positielimiet

Het maximale aantal opties of futures in een klasse dat een belegger op een bepaald moment in zijn bezit mag hebben. De positielimieten voor particuliere en professionele beleggers zijn verschillend. Een belegger mag geen openingstransacties meer doen als een positielimiet wordt overschreden.
Lees verder