‘Management by’-technieken

Een leider/manager speelt een cruciale rol bij het coördineren en motiveren van medewerkers. Een leider/manager kan diverse methoden toepassen bij het uitvoeren van de leidinggevende taken, zoals: 1. Management by direction and control 2. Management by objectives 3. Management by exception 4. Management by walking around 5. Management by delegation 1. Management by direction and control Bij Management by direction and control (MBDC) houdt de manager zich hoofdzakelijk bezig met het ve...
Lees verder

Matrixorganisatie

Matrixorganisatie
Een matrixorganisatie is een vorm van een permanente projectorganisatie.  De coördinatie van werkzaamheden welke medewerkers uitvoeren verloopt via twee lijnen, waarbij iedereen 2 managers kent (een functionele manager voor het functiegebied waarin de desbetreffende persoon opereert en een projectmanager/leider die de medewerkers aanstuurt binnen het project of vanuit de divisie). Onderstaand figuur illustreert de matrixorganisatie. Voordelen van de matrixstructuur zijn: - Coordinatie...
Lees verder

Human-relationsschool

De grondleggers van de Human-relationsschool zijn Mayo en Roethlisberger. De human relationsschool stelt de medewerker en de groep waarin hij werkt centraal bij de bestudering van organisaties. Hierbij werden zogenaamde Hawthorne-expirimenten uitgevoerd, waarbij men de groep waarin men werkt als motivatiefactor ontdekte. Ofwel ontdekte zij dat wanneer mensen in een prettige groep zitten zij ook beter presteren. De visie van deze denkschool is dat mensen van nuture bereid zijn om arbeidsinspannin...
Lees verder

Henri Fayol: Taken van de leider

Waar Taylor zich richt op onderzoek uitsluitend op de werkvloer (shop Floor), onderzoekt Fayol de ‘fucntion administrative’, ofwel het management. Hierbij wordt de vraag gesteld wat managers feitelijk doen. Fayol ziet de leidinggevende functie als een overkoepeling van de overige bedrijfsfuncties.  Ofwel moet de manager integraal denken en dus niet denken in een bepaald functiegebied. Op basis van zijn onderzoekt komt Fayol tot de vijf volgende leidinggevende taken: 1. Prévoir: prognosticeren...
Lees verder