Structuration theory

theory
Betreft een theorie die gaat over de relatie tussen agent en structuur. Structuren betreffen abstracte codes of patronen welke richting geven aan ons gedrag in sociale omgevingen. Structuren bestaan weliswaar buiten en onafhankelijk van een agent, maar zijn voor agenten beschikbaar als een blauwdruk voor handelen in een specifieke tijd-plaats setting. Agency is de belangrijkste eigenschap van een sociaal systeem. Agency wordt gedefinieerd als de doelgerichte handelingen van zelfbewuste individue...
Lees verder

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Een Service Level Agreement (SLA) betreft een overeenkomst tussen een opdrachtgever en leverancier waarbij specifieke afspraken worden gemaakt over het te leveren niveau en type service. Een dergelijke overeenkomst vlooit doorgaans voort uit de behoefte om activiteiten en eventuele automatisering uit te besteden aan een leverancier. Veelal liggen hier het behalen van efficiency en kostenreductie aan ten grondslag. Om de kosten en activiteiten beheersbaar en controleerbaar te maken wordt de SLA t...
Lees verder

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden vloeien doorgaans voort uit het proces van strategisch management. Oorzaak van opzetten samenwerkingsverbanden betreft de mondialisering van kennis. Vormen van samenwerkingen: -          strategische alliantie (op basis van overeenkomst) -          joint venture (oprichting gezamelijke dochteronderneming, risico delen) -          overname en fusie (samengaan ondernemingen) -          outsourcing (uitbesteden =  speciale vorm van samenwerken ) -          licentievor...
Lees verder

Syndicaat

Een tijdelijk samenwerkingsverband van twee of meer handelsbanken bij een introductie of een vervolgemissie. Een van de deelnemende syndicaats- leden treedt op als syndicaatsleider of lead-manager. Een syndicaat wordt ook wel een consortium genoemd.
Lees verder

SWITCH

De open outcryhandel op de optiebeursvloer van Euronext Amsterdam wordt ondersteund door het SWITCH-systeem. De uitvoering, verwerking en terugmelding van orders verloopt door SWITCH veel sneller en efficiënter dan in de tijd van de klassieke, geschreven orderbon. Met SWITCH is het op beperkte schaal mogelijk om orders automatisch uit te voeren (SO-eX) of de handel via een beeld- schermsegment te laten lopen (voor de contracten FTI en FTI-L).
Lees verder

Symbool

Optiebeurs: de lettercombinatie die staat voor een bepaald fonds, eigenlijk een soort fondscode. Het symbool van Koninklijke Olie is bijvoorbeeld RD en van Libertel LTEL.
Lees verder