Trading Floor Official

Een medewerker van Euronext Amsterdam die is belast met het toezicht op de handel op de optie- beursvloer in Amsterdam. Anders dan de Order Book Official heeft de Trading Floor Official de hele optiebeursvloer als werkterrein en houdt hij zich niet bezig met het beheer van het orderboek. Een Trading Floor Official speelt een belangrijke rol in het handhaven van het ordelijke karakter en de integriteit van de optiemarkt en is bevoegd om een handelaar die de regels overtreedt te beboeten.
Lees verder

Tracker

Een tracker is feitelijk een aandeel op een index. Een tracker volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index, inclusief de dividenduitkering. Voor een belegger heeft het beleggen in een tracker duidelijke voordelen boven het beleggen in alle losse componenten die tezamen de index vormen. Euronext noteert trackers op de AEX-index, de CAC40, de Eurotop 100 en de Dow Jones Euro STOXX 50.
Lees verder

Totaalcoupure

Een enkel waardepapier waarop het hele bedrag van een obligatielening staat vermeld, dit in tegenstelling tot de soms vele miljoenen losse, fysieke coupures. Het effectenverkeer verloopt tegenwoordig vrijwel volledig giraal en door het uitgeven van een totaal- coupure kan een belangrijke efficiencyverbetering en kostenbesparing worden gerealiseerd. Het omzetten van losse, fysieke coupures in een totaalcoupure wordt dematerialisatie genoemd. Een totaalcoupure is vergelijkbaar met een global note ...
Lees verder

Toonbankuitgifte

Het uitgeven van staatsobligaties tegen een dagelijks vast te stellen koers. De uitgifte gaat door totdat voldoende geld is binnengehaald, de duur van de inschrijving is dus afhankelijk van de heersende marktomstandigheden. Toonbankuitgifte van staats- obligaties wordt in Nederland gedaan door de Agent van het Ministerie van Financiën.
Lees verder

Toegelaten instelling

Een rechtspersoon die gerechtigd is te handelen op de markten van Euronext Amsterdam. Hierbij gaat het uitsluitend om professionele partijen zoals banken, commissionairs, Floor Brokers en Market Makers. Alleen met een vergunning van de Stichting Toezicht Effectenverkeer kan men actief worden als toegelaten instelling.
Lees verder

Time spread

Een combinatieorder waarbij call- of putopties met dezelfde onderliggende waarde en uitoefenprijs, maar met verschillende afloopmaanden worden gekocht en geschreven. De belegger koopt bijvoorbeeld een langlopende calloptie als dekking voor een korter lopende, geschreven calloptie.
Lees verder

Termijncontract

Een verhandelbare overeenkomst tussen twee partijen om een bepaalde onderliggende waarde te kopen of verkopen op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst tegen betaling van een eveneens overeengekomen prijs. Zowel de koper als de verkoper gaan een verplichting aan, in tegenstelling tot opties waar slechts de schrijver een verplichting aangaat. Een termijncontract wordt ook wel aangeduid met de Engelse term ‘future’.
Lees verder

Tenderinschrijving

Een methode om de uitgifteprijs van een nieuw te noteren aandeel of obligatie te bepalen. Er wordt uitgegaan van een minimumprijs en geïnteresseerde beleggers kunnen zelf aangeven tegen welke (bij voorkeur hogere) prijs men een bepaalde hoeveel- heid aantal aandelen of obligaties wil afnemen. De prijs waarop de meeste aandelen of obligaties kunnen worden toegewezen is de uiteindelijke uitgifteprijs.
Lees verder

Tegenpartijrisico

Het risico dat een tegenpartij bij een beurstransactie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Afwikkeling van transacties via een clearingorganisatie sluit dit risico voor de belegger volledig uit. Alle op de markten van Euronext Amsterdam uitgevoerde transacties worden afgewikkeld en gegarandeerd door Euronext Amsterdam Clearing & Depository.
Lees verder