Vegetatief productiemiddel

Van grond als vegetatief productiemiddel is sprake in de land- en tuinbouw, waar de grond te beschouwen is als leverancier van agrarische producten. Ook in deze functie is er geen technische slijtage, tenzij er roofbouw (= bebouwing van de grond waarbij men niet of onvoldoende bemest en uitputting van de grond het gevolg is) wordt gepleegd. Economische slijtage is in deze functie in principe ook mogelijk, waardoor de kenmerken vrijwel gelijk zijn aan die van grond als vestigingsplaats.
Lees verder

Variabele kosten

Hierbij gaat het om de kosten die veranderen als gevolg van verandering in bedrijfsdrukte. Onderscheid kan worden gemaakt in: Proportioneel – recht evenredig Progressief stijgend – meer dan evenredig Degressief stijgend – minder dan evenredig Trapsgewijs – productiemiddelen in beperkte mate deelbaar
Lees verder

Voorlopige prospectus

Als bij een aanstaande beursnotering de prijs en de hoeveelheid van de uit te geven aandelen nog niet bekend zijn, kan de uitgevende instelling een voor- lopig prospectus publiceren. Later volgt hierop een supplement met vermelding van de uitgifteprijs en de hoeveelheid uit te geven aandelen. Een voorlopig prospectus wordt ook wel ‘pink herring’ genoemd.
Lees verder

Voorkennis

Het beschikken over koersgevoelige informatie (bijvoorbeeld jaarcijfers) voordat deze publiekelijk bekend is. Handelen met voorkennis of voorweten- schap is een economisch delict en dus strafbaar.
Lees verder

Volatility

Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Met het begrip volatility wordt de beweeglijkheid van de koers van een effect aangeduid. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds. Volatility is een belangrijke factor bij de waardebepaling van een optie.
Lees verder

Verzamelstuk

De Nederlandse naam voor een global note. Een verzamelstuk is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelen- of obligatiekapitaal van een onderneming staat vermeld. Dit in tegenstelling tot de soms vele miljoenen losse stukken van het klassieke aandeel of obligatie. Het effectenverkeer verloopt tegenwoordig vrijwel volledig giraal en het gebruik van global notes biedt grote efficiëntie- en kostenvoordelen. Het fysieke stuk zal daarom in de nabije toekomst volledig uit het effecten...
Lees verder