Vermogenstitel

De verzamelnaam voor een product dat een bepaald soort vermogen vertegenwoordigt zoals een aandeel, obligatie, optie, financiële future, agrarisch termijn- contract, warrant of een tracker. Vermogenstitels zijn meestal via een effecten- of optiebeurs verhandelbaar.
Lees verder

Valutarisico

Het risico dat kan ontstaan bij grensoverschrijdend beleggen doordat de verschillende, lokale munt- eenheden ten opzichte van elkaar stijgen of dalen. Als een Nederlandse belegger aandelen koopt op de beurs van New York en de dollar daalt fors, dan kan daardoor een deel van de eventuele behaalde winst verdampen of zelfs omslaan in verlies. Sinds de invoering van de euro is het valutarisico tussen de landen in de eurozone verdwenen.
Lees verder

Vakvolwassenheid

Vakvolwassenheid houdt in dat de medewerker wordt geacht dat hij of zij in staat is de consequenties te overzien wat  betreft eigen handelen en durft af te wijken van regels als daartoe noodzaak is. Hier is echter afdoende vooropleiding en/of training voor noodzakelijk.
Lees verder