Wet melding zeggenschap (Wmz)

In deze wet is vastgelegd dat een aandeelhouder die een bepaald percentage aandelen overschrijdt, zowel naar boven als naar beneden, daarvan melding moet maken bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Deze percentages zijn: 5, 10, 25, 50 en 66,6. De Wet melding zeggenschap heeft tot doel het aandelenbezit in beursgenoteerde ondernemingen beter zichtbaar te maken voor de belegger.
Lees verder

Warrants

Een effect dat gedurende een bepaalde periode het recht geeft om een bepaald aantal aandelen tegen een bepaalde, vastgestelde koers te verwerven. Warrants lijken enigszins op opties maar worden uitgegeven door banken. Ook zijn de contractspecificaties niet gestandaardiseerd zoals bij opties wel het geval is. Een belegger kan niet short gaan in warrants, alleen de uitgevende instelling neemt met de uitgifte van de warrants een short positie in. Warrants hebben veelal betrekking op een index of ee...
Lees verder

Waarborgsom

Het bedrag dat bij het aangaan van een agrarisch termijncontract als zekerheid moet worden gestort. Zowel de koper als de verkoper van een termijn- contract storten een waarborgsom ter afdekking van de risico’s.
Lees verder