Cox-rubinstein formule

Een door de Amerikaanse economen John Cox en Mark Rubinstein ontwikkeld wiskundig model om de theoretische prijs van opties te berekenen. De Cox- Rubinsteinformule wordt voornamelijk gebruikt voor de waardering van Amerikaanse stijl-opties.

Geef een reactie