Earnings management

Earnings management: dit betreft de keuze van een manager van waarderingsgrondslagen, of echte acties, om de winst te beinvloeden en zo specifieke doelen te behalen.

Soorten earnings management:

1. Taking a bath: na herstructurering schoon schip maken.
2. Income minimization: minder extreem dan punt 1. Wordt vaak gedaan bij politieke issues,wanneer de onderneming scherp in de gaten wordt gehouden (bv. sneller afschrijven, research en development).
3. Income maximization: voor bonusdoeleinden een hoge winst halen (tot aan de cap).
4. Income smoothing: constante bonus, geen bijzonderheden naar buiten brengen.

Andere redenen om earnings management toe te passen:
– Om aan ratio’s te voldoen.
– Om te voldoen aan de verwachtingen van de belegger.
– Bij beursgang of uitgifte van nieuwe aandelen.

Voordelen van EM:
– Blocked communication; inside information wordt deels opgeheven.
– Minder negatieve publiciteit.Accountants willen bad earningsmanagement opheffen om de disclosure te verbeteren. Hierdoor maken investeerders betere keuzes.

Geef een reactie