Foutenpercentage

Foutenpercentage = aantal producten of diensten waarbij een fout gemaakt wordt / totaal aantal geproduceerde producten of diensten

Dit kengetal impliceert het percentage aan fouten dat een organisatie maakt van voor het totaal aan geproduceerde producten en of diensten.

Geef een reactie