Gemiddelde personeelskosten (formule)

Gemiddelde personeelskosten = alle salarislasten (incl. alle werkgeverslasten / aantal werknemers

Dit kengetal impliceert wat een organisatie gemiddeld per werknemer kwijt is aan salaris en sociale lasten.

Geef een reactie