Het innovatieproces

Het innovatieproces is het proces dat een organisatie doorloopt van het genereren van een idee tot het op de markt brengen of het implementeren van een innovatie. Het innovatieproces onderscheid een viertal fasen, namelijk ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Onderstaand wordt het innovatieproces visueel weergegeven en worden de verschillende fasen kort uiteengezet.

innoproces

 

 

 

Figuur: het innovatieproces

Ideegeneratie: deze fase in het innovatieproces heeft betrekking op het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën voor nieuwe innovaties.

Selectie: deze fase heeft betrekking op het selecteren van ideeën die succesvol worden geacht en waar de organisatie bereidt toe is om in te investeren.

Ontwikkeling: deze fase omvat het omzetten van een idee naar een werkelijk nieuw product, dienst, businessmodel of proces et cetera.

Diffusie: in deze laatste fase wordt een nieuw product of dienst in de markt gezet of wordt een innovatie geïmplementeerd binnen de organisatie.

Hier zou eventueel nog een vijfde fase aan toegevoegd kunnen worden, namelijk de evaluatiefase. Elk proces zou moeten eindigen met een evaluatie om te kijken wat er goed ging en wat niet en vandaar uit verbeterinitiatieven op gang te brengen.

Literatuur
Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement. Pearson Education

Geef een reactie