Het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker

In het model de relatie tussen HRM en organisatieprestatie van Becker wordt visueel in kaart gebracht wat de relatie is tussen HRM-activiteiten en organisatieprestaties. Kortom worden er een aantal stappen weergegeven die aanduiden hoe de HRM-activiteiten leiden tot organisatieprestaties. Het model onderscheid een zevental stappen, die lopen van de organisatiestrategie tot de uiteindelijke organisatieprestaties. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven.

Conceptueel model van Becker

 

 

 

 

Figuur: Het conceptueel model van Becker

Het model start met het blok bedrijfs- en strategische initiatieven of wel de organisatiestrategie die gevormd is op basis van invloeden uit de in- en externe omgeving. Op deze strategie wordt vervolgens het HRM-beleid afgestemd. Dit leidt tot veranderingen wat betreft vaardigheden en motivatie van medewerkers en in de taakstructuur. Het HRM-beleid heeft een aantal resultaten als gevolg, namelijk productiviteit, creativiteit en extra rolgedrag (extra rolgedrag betekent dat medewerkers naast hun eigen functie extra werk verzetten. Door de verbeteringen op HRM-gebied verbeteren de operationele prestaties. Dit leidt tot meer winst en groei, wat als gevolg heeft een stijging van de marktwaarde van een organisatie. In het model wordt het inzichtelijk welke stappen leiden tot  leidt tot organisatieprestaties met betrekking tot HRM-beleid.

Becker, B. E., Huselid, M.A., Pickus, P. S. & Spratt, M. F. (1997). HR as a source of shareholder value: Research and recommendations. Human Resource Management, 36(1), 39-47.

Geef een reactie