Horizontale feedback

Terugkoppeling tussen processtappen. Na iedere processtap wordt gemeten of de output voldoet aan de gestelde norm. Aan de hand hiervan kan het proces worden bijgestuurd.

Geef een reactie