Informational roles

Managementrol die er op is gericht informatie te verzamelen en in- en extern te verspreiden.
– rol van informatieverzamelaar; 
– rol van intern informatieverspreider; 
– rol van extern informatieverspreider.

Geef een reactie