Klantprestatie-indicatoren

Als het gaat om klantprestaties, dan zijn er 3 indicatoren die hier een rol spelen, namelijk:

1. Klantrendement
Bij deze indicator gaat het evident om de winstgevendheid van de klant. Deze kan berekend worden door de omzet af te zetten tegen de kosten.

2. Klantgedrag
Ook voor deze indicator geldt dat dit wordt bezien in termen van omzet. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar afname volume producten en diensten en de omzet die eraan verbonden is. Ook wordt gekeken naar de historie ten behoeve van optimalisatie. Voorts speelt omzetpotentie een rol. Klantloyaliteit geldt hier veelal als gewenst klantgedrag en het vaststellen van klantaandeel is noodzakelijk voor een goede strategie.

3. Klanttevredenheid
Naarmate de tevredenheid(score) van de klant stijgt, zal doorgaans ook de omzetgroei toenemen.
Ofwel, een tevreden klant levert doorgaans meer omzet op. Het meten en optimaliseren van klanttevredenheid is dan ook een essentiële indicator.

Geef een reactie