Koersgevoelige informatie

Informatie over een onderneming, haar activiteiten en de daarmee behaalde resultaten die van invloed kan zijn op de koersontwikkeling van het aandeel. De omgang met koersgevoelige informatie is aan wettelijke regels gebonden (Wet toezicht effecten- verkeer 1995). Het toezicht op de naleving van deze regels wordt gehouden door de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Misbruik van koersgevoelige informatie is strafbaar!

Geef een reactie