Koop met eigendomsvoorbehoud

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder eigendomsvoorbehoud. Hierdoor blijft de verkoper die de zaak levert eigenaar, totdat de koopprijs volledig is betaald (art. 3:92 BW).
Normaal gesproken wordt de koper eigenaar van de zaak als deze is geleverd.

Eigendomsvoorbehoud vervalt door:

  • verwerking (tot een ander produkt), bewerking, vermenging etc.;
  • natrekking

Geef een reactie